2. PRIPOROČILA ZA VARNEJŠE SOBIVANJE V VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH

Kako pomagati pri preprečevanju širjenja koronavirusa v večstanovanjskih stavbah:

corona big

Obvestilo smo pripravili na osnovi pobud stanovalcev in v sodelovanju z občinsko Civilno zaščito. 

Če pride do spremembe navodil pristojnih organov, upoštevajte novejša uradna navodila.