3. NOV PRAVILNIK O DELITVI STROŠKOV OGREVANJA

  • Dne 4.11.2015 je začel veljati nov Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih stavbah in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS 82/2015).
  • Dne 24.9.2016 je začel veljati tudi Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS 61/2016). Na spodnji povezavi je neuradno prečiščeno besedilo pravilnika.

    PRAVILNIK - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
    pravilnik

    POJASNILA IN ODGOVORI MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO
  • ministrstvo ogr