PREDSTAVITEV

Družba DOM Stanovanjsko gospodarstvo d.o.o., Nova Gorica,

1. je bila ustanovljena leta 1990 in je registrirana za upravljanje stavb v etažni lastnini, tj. večstanovanjskih stavb, poslovnih stavb ipd.;

2. upravlja na območju Mestne občine Nova Gorica ter občin Šempeter-Vrtojba, Ajdovščina, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Brda in Kanal ob Soči

 • več kot 200 večstanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih stavb (oz. posameznih vhodov), med drugim tudi novejše stavbe:

- Prvomajska ulica 23, Nova Gorica (stolpnica na Majskih poljanah),
- Ulica Šantlovih 2, 4, 6 Nova Gorica (pod kapelo na Kostanjevici),
- Rejčeva ulica 5, Nova Gorica ("Močerad"),
- Gortanova ulica 6, Nova Gorica (varovana stanovanja),
- Ulica Bojana Vodopivca 5, Dornberk (Zdravstveni dom Dornberk),
- Šempas 9, Šempas,
- itd.;

 • več poslovnih stavb: 

- Delpinova ulica 7/a in Erjavčeva ulica 2, Nova Gorica (PC-HIT),
- Ulica tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica (PS-SKB),
- Bevkov trg 6, Nova Gorica (MTC - mestni trgovski center),
- Kidričeva ulica 19, Nova Gorica (PO-POŠTA),
- Industrijska cesta 9, Kromberk (TC-MERKUR),
- Ulica Vinka Vodopivca 21, Kromberk (MC-VID),
- Med ogradami 3, Solkan (PO-MIP),
- itd.;

 • garažne hiše;


3. zastopa kot pooblaščeni upravnik lastnike neprofitnih stanovanj na območju upravne enote Nova Gorica, med drugim:

 • Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. (NS PIZ),
 • Slovenske železnice, d.o.o. (SŽ),
 • Ministrstvo za javno upravo (MJU),
 • Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica,
 • HIT d.d.,
 • Občina Šempeter-Vrtojba,
 • Občina Kanal ob Soči,
 • Občina Brda,
 • itd.,
  za večino od navedenih lastnikov pa izvaja tudi obračun neprofitnih najemnin.