UPRAVLJANJE

Upravljanje stavbe je sprejemanje in izvrševanje odločitev ter nastopanje v pravnem prometu in v postopkih pred pristojnimi organi z namenom obratovanja, vzdrževanja in ohranjanja bistvenih lastnosti večstanovanjske stavbe.

Poudarki

  • Določitev in pooblastila upravnika
  • Seznam opravil upravnika
  • Vzdrževanje in izboljšave stavbe
  • Vzdrževanje stavbe
  • Načrt vzdrževanja
  • Redna vzdrževalna dela manjše vrednosti
  • Gradbena dela in izboljšave, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje
  • Izboljšave, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje
  • Rezervni sklad

  • Obratovalni stroški